Make your own free website on Tripod.com

اموزش مايكروسافت ورد

03/22/06

Home
نظر سنجي از شما در مورد وب
مجله كامپيوتر
حرف دل من
پيش بيني آب وهوا
اخبار سايت
موسيقي
دانلود نرم افزار
اموزش كامپيوتر
درباره اصفهان
Photo Gallery

 

   

آموزش مايکروسافت ورد ( Microsoft Word )

 درج تصويرهاي گرافيکي Drawing

 

يکي ديگر از نوار ابزارهاي Word نوار ابزار Drawing مي باشد که در اينجا به توضيح آن مي پردازيم :

برنامه Word اين امکان را فراهم مي کند که تصويرها را از منابع مختلف به دست آورده و در سند درج کنيد. شما مي توانيد تصويرها را از Insert Clip Art که همراه برنامه Word مي باشد ايجاد نمائيد. يا امکان دارد تصويرها در پوشه ديگري از کامپيوتر خودتان قرار داشته باشد، برنامه Word گزينه  هايي در اختيارتان قرار مي دهد که بتوانيد تصويرها را به صورت مستقيم از نرم افزار مربوط به اسکنر يا دوربين ديجيتالي به برنامه Word وارد نمائيد.

براي آوردن ابزار Drawing با راست کليک کردن روي هريک از نوارهاي ابزار، در قسمت Menu bar يا با باز نمودن منوي view با انتخاب گزينه Toolbars فهرست اسامي نوارهاي ابزار نمايش داده مي شود که با انتخاب نوار ابزار Drawing  و زدن کليد Ok اين نوار ابزار نمايش داده مي شود.

Autoshapes ( امکانات ترسيمي ): براي رسم خطوط يا اشکال مي توان از امکان Autoshapes موجود در برنامه استفاده نمود. براي استفاده از اين قابليت بايد نوار ابزار Drawing فعال باشد.

با کليک بر روي آيکن Draw منوي هاي پايين ايجاد خواهد شد. و هر کدام از اين ابزار با توجه به نيازمان کارهاي ويژه اي انجام مي دهد، ابزار نوار Draw درصورتي فعال خواهد شد که درمحيط word شکلي ترسيم نموده باشيم.

 

( Line ) رسم خطوط:از گزينه Autoshapes روي گزينه line کليک نماييد.در اين حالت مي توانيد خط مستقيم، شکسته و منحني را از طريق درگ کردن در قسمت مورد نظر از صفحه، به اندازه دلخواه رسم کنيد.

( Connectors ) اتصال خطوط: با انتخاب گزينه Connectors از منوي Autoshapes مي توان هر کدام از نقطه هاي ايجاد شده را به هم اتصال داد.

 

 

(  Basic Shapes ) رسم اشکال ساده و آماده:بدين منظور، مطابق شکل زير در گزينه Autoshapes روي بخش Basic Shapes کليک کنيد و شکل مورد نظر را انتخاب نمائيد و با انتخاب هر يک از شکل هاي زير آن را در محل مورد نظر رسم نمائيد.

( Block Arrows ) رسم اشکال آماده: با کليک کردن بر روي Block Arrows مي توانيم شکل مورد نظر خود را در جاي مناسب ايجاد نمائيم.

 

( FlowChart ) رسم فلو چارت: بدين منظور مطابق شکل زير از گزينه AutoShapes روي بخش FlowChart کليک نمائيد و از اين منو براي رسم فلو چارت به کار مي رود.

( Stars and Banners ): يکي ديگر از ابزارهاي اشکال آماده و ساده Stars and Banners مي باشد که مي توان از آنها به صورت سليقه اي و در جاي مناسب استفاده نمود.

 

 

 

Home

This site was last updated 01/09/06