Make your own free website on Tripod.com

اموزش مايكروسافت ورد

03/22/06

Home
نظر سنجي از شما در مورد وب
مجله كامپيوتر
حرف دل من
پيش بيني آب وهوا
اخبار سايت
موسيقي
دانلود نرم افزار
اموزش كامپيوتر
درباره اصفهان
Photo Gallery

 

   

تراز کردن متن   Text Alignment

تراز کردن متن به معني چيدن متن مي باشد، براي مثال تراز از راست به معني چيدن متن از سمت راست کاغذ است . در نرم افزار Word چهار نوع تراز وجود دارد .

1- تراز از چپ يا چپ چين Align left

در اين حالت تمام خطوط متن انتخاب شده از سمت چپ تراز مي شوند يعني سر خط همه آنها از سمت چپ، در يک ستون قرار مي گيرد. براي نوشتن متون لاتين مناسب مي باشد.

2- تراز از وسط يا وسط چين Align Center

در اين حالت تمام خطوط انتخاب شده در وسط کاغذ با هم مرتب يا  تراز مي شوند . اين حالت بهترين حالت براي نوشتن عناوين و اسامي متبرکه مي باشد مانند : نوشتن( به نام خدا )

3- تراز از راست يا راست چين Align Right

در اين حالت خطوط متن انتخاب شده از سمت راست تراز مي شود  و در يک ستون قرار مي گيرد . که براي نوشتن متون فارسي مناسب مي باشد .

4- تراز از دو طرف Justify تراز از دو طرف

در اين حالت خطوط متن انتخاب شده از دو طرف کشيده شده و تراز مي شوند اين حالت براي نوشتن متون با پاراگراف هاي طولاني ، بسيار مناسب است . زيرا خطوط از سمت راست و از چپ تراز مي شوند و متن ما را زيباتر جلوه مي دهد.

 

Home

This site was last updated 01/09/06