Make your own free website on Tripod.com

اموزش مايكروسافت ورد

03/22/06

Home
نظر سنجي از شما در مورد وب
مجله كامپيوتر
حرف دل من
پيش بيني آب وهوا
اخبار سايت
موسيقي
دانلود نرم افزار
اموزش كامپيوتر
درباره اصفهان
Photo Gallery

 

   

آموزش مايکروسافت ورد ( Microsoft Word)

تورفتگي ها ( Indents )

  تورفتگي( Indentation ) دندانه دار نوشتن متون ، پاراگراف يا خطوط در صفحه مي باشد.

مثال : به اين مثال توجه کنيد که خطوط چگونه داراي تورفتگي هستند.
فهرست مطالب
فصل اول  
  نحوه انگشت گذاري  
  تغيير زبان و جهت متون  
فصل دوم  
  ترسيم جدول  
  قالب بندي جدول  
  تغيير اندازه جدول  

 

براي ايجاد تورفتگي و يا فاصله بين خطوط ازمنوي Format  گزينه Paragraph را انتخاب کرده تا پنجره پاراگراف نمايش داده شود.

در بخش  Indentation  دو قسمت Before Text و After Text  وجود دارد که با مقدار دادن به هريک از آنها به ترتيب ميزان فاصله پاراگراف از پاراگراف قبلي و بعدي را تعيين مي کند .

 در قسمت Special سه حالت وجود دارد :

  1. None: در اين حالت تورفتگي وجود ندارد.

  2. First line: به ميزان مشخص شده در جعبه روبروي Special براي خط اول تورفتگي ايجاد مي کند.

  3. Hanging:  به ميزان مشخص شده در جعبه روبروي Special براي خطوط ديگر پاراگراف بجز خط اول تورفتگي ايجاد مي کند.

 

براي مثال: به بخش هايي که با رنگ قرمز مشخص شده اند توجه کنيد.

 

موفق و پيروز باشيد

Home

This site was last updated 01/09/06