Make your own free website on Tripod.com

اموزش مايكروسافت ورد

03/22/06

Home
نظر سنجي از شما در مورد وب
مجله كامپيوتر
حرف دل من
پيش بيني آب وهوا
اخبار سايت
موسيقي
دانلود نرم افزار
اموزش كامپيوتر
درباره اصفهان
Photo Gallery

 

   

آموزش مايکروسافت ورد ( Microsoft Word)

شماره گذاري Numbering

 Numbering ابزاري است که به کاربر اين امکان را مي دهد تا (پاراگراف) هايي را به دلخواه شماره گذاري نمايد. براي مثال از اين ابزار مي توان براي شماره گذاري سوالات به طور خودکار استفاده کرد تا از تکرار و يا جا افتادن احتمالي شماره ها جلوگيري شود.

 

روش کار :

1- ابتدا ابزار شماره گذاري را از روي نوار ابزار Formating (يا از منوي Format و انتخاب گزينه Bullets & Numbering)  فعال کرده و با انتخاب اين گزينه پنجره ي Bullets & Numbering نمايش داده مي شود . که در آن چند حالت براي شماره گذاري وجود دارد.

توجه کنيد که از پنجره Bullets & Numbering گزينه Numbered انتخاب شده باشد. با انتخاب هر يک از پنجره هاي زير، شماره گذاري به آن روش انجام مي شود.

براي مثال: با انتخاب روش .A. B. C به جاي شماره از حروف لاتين، يا استفاده ازگزينه آ) ، ب) از حروف فارسي استفاده مي شود. در ضمن شما مي توانيد شماره گذاري خاصي را انتخاب کنيد و آن را به دلخواه خودتان سفارشي کنيد.

اکنون بافشردن کليد Ok شماره گذاري از مکان فعلي مکان نما شروع مي شود و با زدن هريک بار کليد Enter يک عدد اضافه مي شود. در واقع در برنامه Word  با فشردن کليد Enter يک پاراگراف جديد ايجاد مي کنيد و براي هر پاراگراف يک شماره درنظر گرفته مي شود.

نکته: براي ايجاد خط خالي بدون اينکه شماره گذاري شود يا خط شماره اي اختصاصي يابد از کليدهاي Shift + Enter استفاده کنيد.براي مثال در زمان تايپ سوالات امتحاني شما مي خواهيد که پاسخ هر سوال زير آن نوشته شود و بايد فضاي خالي ايجاد کنيد اما با فشردن کليد Enter يک شماره جديد ايجادمي شود .( ولي شما براي جلوگيري از اين کار و بهم ريختن و ايجاد فاصله بين اين سوال و سوال بعدي  از کليد هاي Shift + Enter استفاده کنيد.)

 

  1. نحوه ساختن منشور چگونه مي باشد ؟

 

  1. پريسکوپ براي چه کار استفاده مي شود ؟

در پنجره Bullets & Numbering دو گزينه در پايين پنجره وجود دارد که مي توان يکي از آنها را انتخاب کرد.

1- گزينه Restart Numbering که شماره گذاري از مکان فعلي را از نو آغاز مي کند ، يعني شماره گذاري از يک شروع مي شود .

2- گزينه Continue Previous List شماره گذاري را از آخرين عدد شماره گذاري قبلي ادامه مي دهد.

مثال: در بعضي موارد پس از شماره گذاري چند پاراگراف نيازي به شماره گذاري نيست و دوباره پس از تايپ يک يا چند پاراگراف بدون شماره ، نياز به شماره گذاري از ادامه شماره گذاري قبلي مي باشد. با انتخاب کليد شماره گذاري ممکن است اعداد از يک شروع شوند براي اينکه ادامه اعداد قبلي شماره گذاري شود ، گزينه Continue Previous List  را انتخاب کنيد.

مثال: اگر قبلا تا شماره 2 را شماره گذاري کرده ايد و اکنون گزينه Restart Numbering را انتخاب نمائيد ، دوباره از عدد 1 شماره گذاري شروع مي شود.

گلوله گذاري Bullets

همانند شماره گذاري مي باشد و به جاي شماره داراي شکل مي باشد. از اين قسمت براي بخش هايي استفاده مي شود که اهم خاصي ندارد و نمي خواهيم با اعداد اولويت تعيين کنيم اما قصد جداسازي موارد را داريم.

براي گلوله گذاري نيز مي توان از نوار ابزار Formating (يا از منوي Format  گزينه Bullets & Numbering) استفاده کرد.

براي گلوله گذاري:  از منوي Format گزينه Bullets & Numbering استفاده مي کنيم و از پنجره اي که نمايش داده مي شود گزينه Bullets را انتخاب مي کنيم .در اين قسمت نيز همانند شماره گذاري داراي چند روش است که هر کدام داراي شکلي متفاوت و در اين جا با انتخاب هر يک از پنجره ها به جاي قرار گرفتن اعداد گلوله قرار مي گيرد.

 

نکته :براي حذف شماره گذاري و يا گلوله گذاري کافيست از پنجره Bullets & Numbering گزينه None را انتخاب کنيد . با انتخاب اين گزينه شماره گذاري و يا گلوله گذاري حذف مي شود .

 

 

 

 

Home

This site was last updated 01/09/06